Vzdelávanie cez zážitky

Príležitosť pre žiakov, ktorí chcú prebádať neprebádané

Pozývame vašich žiakov na cesty za poznaním z oblasti IT, vedy, techniky, umenia, života v prírode, kde môžu skúmať a objavovať. Určite ste sa pri vašej plnohodnotnej, prospešnej práci stretli so žiakmi, ktorí vás zaujali práve preto, lebo boli iní. Iní tým, že sa pýtali, zaujímali, miestami možno aj „vyrušovali“. A to sú tí žiaci, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac a prebádať neprebádané. Som presvedčená o tom, že ak by sa vaši žiaci dostali bližšie do niektorej z vyššie spomenutých oblastí, s radosťou a spokojnosťou by to privítali aj ich rodičia.

Prostredníctvom Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) sa môže takýto sen stať skutočnosťou každého žiaka. A nielen to. Bude mať jasnejšie predstavy o tom, čo je jeho poslaním v neskoršom profesijnom živote.

Možno si to ani neuvedomujete, ale vy ako učitelia máte veľkú moc, nakoľko plníte akúsi rolu navigátora, ktorý pomôže aj rodičovi zorientovať sa v tom, čo je pre jeho dieťa potrebné, aby sa naučilo. Žiakom treba ukázať rôzne cesty a možnosti, ako vyťažiť z neho čo najviac. Ak by ste ako učitelia mali tie možnosti a schopnosti, neurobili by ste to pre svojich žiakov? Zastávam názor, že odpoveď tých z vás, ktorí robíte svoju prácu s láskou a s tým, že chcete svojich žiakov niečo naučiť, a do budúcnosti im niečo odovzdať, by bola kladná.

Ak sme vás akýmkoľvek spôsobom zaujali, a radi by ste s nami, spoločne s vašimi žiakmi, absolvovali nejakú exkurziu či výlet, AMAVET tím je tu pre vás.

https://www.amavet.sk/nase-aktivity/#cesty

Všetkým školopovinným, učiteľkám, učiteľom a žiakom, prajem krásny začiatok školského roka!

Zuzana Javorská, javorska@amavet.sk, +421 905 506 312