Zalievaj nápady mladým vedátorom

Od nápadu k účasti na medzinárodných súťažiach je pre mladého vedátora dlhá cesta. Na začiatku je vždy nápad, ktorý žiak premení na projekt s pomocou učiteľa alebo rodiča. Projekt sa zlepšuje a nadobudne podobu malého výskumu, ktorý mladý vedátor prezentuje na krajskej úrovni. Dobre spracovaný projekt s ešte lepšou myšlienkou postupuje na národné kolo, na ktorom má možnosť projekt prezentovať pred hodnotiacou komisiou. Ročne AMAVET umožní približne 20 víťazom Festivalu vedy a techniky zúčastňovať sa prestížnych medzinárodných  súťaží.

Zalievaj nápady mladým vedátorom a pomôž im zrealizovať ich nápady  finančnou podporou. Darovať kvapky podpory môžeš online cez portál darujme.sk: https://amavet.darujme.sk/3125/ jednorazovým alebo pravidelným príspevkom.

Vďaka Tvojej podpore dokážeme:

10 EUR – kúpiť 3 kg hydroxidu sodného na vedecké pokusy

20 EUR –  vytlačiť 10 metodických príručiek

100 EUR – poskytnúť ubytovanie, stravu, poplatky účastníkovi na 3-denný Festival vedy a techniky

250 EUR – zabezpečiť animátora na letný tábor

500 EUR – vyslať jedného víťaza Festivalu vedy a techniky na medzinárodnú súťaž

Ďakujeme.

Denisa Vaculčiaková, koordinátorka rozvoja práce s mládežou.