Zapálená pre vedu

Som učiteľkou 1. stupňa ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok. Podľa nepísaného pravidla našej školy prichádzajú do mojej triedy žiaci v prvom ročníku a ostávame spolu 4 roky. Je to dostatočne dlhý čas na vzájomné spoznávanie sa a zisťovanie záujmov.  Žiaci sú dnes veľmi šikovní, a hlavne zvedaví. To učiteľovi vytvára priestor na rôznorodé mimoškolské aktivity, a teda aj vedenie krúžku. Naša škola ponúka veľké množstvo športových, jazykových, výtvarných a iných záujmových útvarov,  ale chýbal nám krúžok prírodovedný. Vytvorila som teda krúžok Mladý výskumník, ktorého hlavnou činnosťou je riešenie rôznych debrujárskych zadaní, ktoré som v prvých rokoch tvorila sama. Neskôr som na internete narazila na AMAVET a na súťaž LaBáK, do ktorej sme sa prihlásili a podarilo sa nám ju hneď  2x za sebou vyhrať.

Otázka znie:  Ako je to možné?  

Žiaci na 1. stupni  ZŠ sú nesmierne súťaživí, a preto sa riešení úloh zhostili veľmi zodpovedne a s nadšením. Na riešenie zadaní sme mali dostatok času, celý mesiac, preto sme si úlohy vždy premysleli  a rozdelili ich plnenie. V prvom týždni žiaci prichádzali s vlastnými návrhmi, neskôr ich realizovali a postupne  vyhodnocovali svoje riešenia.  Mladí výskumníci si zo svojej bádateľskej činnosti vedú podrobné záznamy v bádateľských denníkoch.  Myslím, že práve to je prvým kľúčom nášho úspechu. Keďže priebežne riešime aj iné zaujímavé úlohy, ktoré nevyplývajú zo súťaží, dokážu deti z týchto záznamov ťažiť potom aj v súťažiach.

Nie všetci žiaci sú ochotní viesť si bádateľský denník, no majú výborné nápady na riešenie zadaní a to je práve skvelé pre tímovú prácu. Jeden v tíme navrhne správne riešenie, ďalší ho zrealizuje, iný  zapíše, zdokumentuje.  V našich začiatkoch sme mali veľkú úlohu naučiť sa pracovať v tíme. To, že sme to zvládli, je ďalším kľúčom nášho úspechu.

Veľmi dôležitým momentom a tiež aj jedným z kľúčov je neustále vzbudzovať u žiakov zvedavosť, posilňovať trpezlivosť a vytrvalosť. To pestujeme vďaka súťaži neustále.  Spontánnym nápadom v rámci riešenia súťaže bolo vyhlásenie najskôr triedneho a následne aj školského kola LaBáKu, keď sme pre žiakov celej školy vyhlásili súťaž – Vytvor čo najviac slov z Periodickej sústavy prvkov. Súťaž mala veľký úspech, nám tiež pomohla v riešení nášho zadania a členovia tímu sa „zapotili“ pri vyhodnocovaní. Vyskúšali si aj druhú stránku – hodnotenie. Toto tiež považujem za ich cennú skúsenosť.

Verím, že žiaci z mojich tímov budú v podobných aktivitách pokračovať aj na druhom stupni, som naozaj veľmi zvedavá, aké stredné a neskôr vysoké školy si vyberú. Dve žiačky sa pripravujú na Festival 4 živlov, verím, že sú dobre pripravené na štart aj v individuálnych súťažiach.

Mgr. Janka Šišková, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok

Seminár LaBáK.net je online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a materských škôl na Slovensku. Súťaž prebieha počas celého školského roka v rámci 4 súťažných kôl. Každé kolo tvorí niekoľko úloh, ktoré preveria vedomosti žiakov z oblasti matematiky, biológie, chémie a fyziky na netradičných a zaujímavých úlohách. 

Súťaž LaBáK v tomto školskom roku 2019/2020 už začala a do prvého kola sa  môžete ešte stále prihlásiť. Pre zapojenie sa do súťaže sa treba registrovať na stránke www.labak.net a odoslať vyriešené úlohy vo formáte pdf do uvedeného termínu. Prvé kolo končí 25. novembra 2019.