Zaspomínali si na 30-ročný AMAVET

Koniec roka 2020 je predo dvermi. Bol nezvyčajný. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) počas 30-teho výročia svojej existencie mala v úmysle poďakovať sa svojim spolupracovníkom, partnerom, podporovateľom a odborným garantom trošku tak slávnostne. Nepodarilo sa nám to. Silnejší bol zákerný a vedou, výskumom ešte dostatočne neobjasnený vírus. O to viac sa vryla do povedomia ľudí, aj laikov, nenahraditeľná práca a um vedcov.

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku sme zorganizovali ONLINE Konferenciu o popularizácii vedy a techniky na príklade 30-ročných výsledkoch práce AMAVET-u. Počas dva a pol hodinovej online konferencie sa do diskusie zapojili významné osobnosti vedy a výskumu, ale aj absolventi podujatí a súťaží AMAVET-u. Na živých príbehoch mladých osobností, Amaveťákov, mali možnosť účastníci konferencie si vypočuť ako neformálne vzdelávanie ovplyvnilo ich budúcu profesiu, ako aktivity AMAVET-u boli pre nich odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky. Kto by mal záujem o záznam z konferencie môže si kliknúť na tento odkaz.

Jednou z častí Konferencie boli aj zdravice, pozdravy reprezentantov slovenskej vedy a výskumu, partnerských organizácií, reprezentantov z oblasti vzdelávania, hospodárstva, verejnej správy, spoločenského života, akademickej obce, ale aj hostia zo zahraničných partnerských organizácií. Niektoré z nich vám teraz ponúkame.

Ján Nemec

„Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.“