Žatva vedátorov z AMAVET-u pokračuje

Zlatá medaila na Genius Olympiad v USA

Slovenskí mladí vedátori zaznamenali obrovský úspech na medzinárodnej súťaži mladých vedátorov Genius Olympiad, ktorá sa konala na Rochester Institute of Technology (RIT) v Rochestri, USA, od 12. do 16. júna 2023. Laura Kleinová a Natália Ivanecká, študentky Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, získali zlatú medailu v kategórii Veda za prezentáciu projektu “Odpudzujú bežné kozmetické produkty kliešte?” (Are common cosmetic products repellent for ticks?).

Laura a Natália postúpili na medzinárodnú súťaž ako výherkyne národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022, ktorý organizuje nezisková organizácia Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Vedeckým konzultantom ich projektu bol doc. Branislav Peťko z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Účasti na Genius Olympiad predchádzala aj séria online konzultácií pod vedením odchovancov AMAVET-u: Dr. Michala Zajačka (Masarykova univerzita, Brno) a Dr. Mariána Babinčáka (Jagelonská univerzita, Krakov). “Dievčatá na projekte po Festivale vedy a techniky kontinuálne ďalej pracovali a zlepšovali ho po obsahovej aj vizuálnej stránke. Zlatá medaila je skvelým zakončením ich tvrdej práce na projekte”, zhrnul Michal Zajaček, ktorý slovenský tím AMAVET-u viedol na medzinárodnom podujatí.

Vo svojom projekte Laura a Natália porovnávali repelentnosť bežných kozmetických produktov, najmä šampónov, resp. sprchových gélov, parfémov a éterických olejov. V rozsiahlej štúdií, pri ktorej sa celkovo efekt študoval na vyše 1600 kliešťoch, zistili, že parfémy a éterické oleje sú viac repelentné v porovnaní so šampónmi. Na základe analýzy vyhotovili aj svoj vlastný repelentný produkt – kokosový krém – ktorý kliešte výrazne odpudzuje, no súčasne je šetrný voči životnému prostrediu v porovnaní s bežnými syntetickými repelentmi.  

Do Genius Olympiad 2023 sa spolu prihlásilo 1453 projektov, z čoho do medzinárodného finále postúpilo 726 projektov. Projekty boli hodnotené odbornou komisiou. Jeden projekt hodnotilo približne 5-10 porotcov. Podľa celkového hodnotenia boli udelené zlaté, strieborné, bronzové medaily a čestné uznania. Laura Kleinová a Natália Ivanecká sa so svojím projektom umiestnili medzi 10% najlepšie hodnotených projektov. Okrem zlatej medaily získali aj štipendium na RIT, jednom z najprestížnejších technologických inštitútov, v hodnote 25 000 dolárov. Celkový prehľad ocenených projektov je na stránke https://geniuscountries.s3.us-east-2.amazonaws.com/GENIUS_2023_Awardee_List.pdf a záznam z odovzdávania ocenení je dostupný na https://www.youtube.com/live/K23mW-5_T1Q?feature=share.

Slovensko na podujatí reprezentovala aj Anna Pénzešová z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorá postúpila so svojím projektom  o vplyve zmagnetizovanej vody na zvyšovanie znášky nosníc z Biologickej olympiády. S rovnakou témou sa zúčastnila aj národného kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Na Genius Olympiad obdržala čestné uznanie.

Genius Olympiad organizuje nezisková organizácia Terra Science & Education so sídlom v Syracuse, USA. Hostiteľom olympiády, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2011 na pôde State University of New York v Oswegu, štát New York, je od roku 2023 práve RIT.

Vedúci slovenského tímu AMAVET-u Michal Zajaček sa podieľal na hodnotení 25 projektov Genius Olympiad 2023 z iných krajín. Počas podujatia odprezentoval odborný príspevok v Centre výpočtovej relativity a gravitácie RIT na tému čiernych dier v centrách galaxií.

Spracoval Ján Nemec