Želanie pod vianočný stromček: Aby štát nezabudol na tých, ktorým pomáhame!

Na konci novembra 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo školstva) zorganizovalo pre podporené subjekty v oblasti práce s mládežou pracovné stretnutie.

Na úvod nás privítali Mgr. Ľubica Srnáková, generálna riaditeľka Sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR, prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) a Mgr. Tomáš Horváth, riaditeľ Odboru podpory neformálneho vzdelávania NIVAM.

Informácie o dotačnej schéme a jej legislatívny rozmer predstavil PhDr. Peter Papšo, PhD., hlavný štátny radca z Útvaru neformálneho vzdelávania mládeže zo Sekcie stredných škôl ministerstva, ktorý bližšie predstavil víziu, cieľ a úlohu nového implementačného orgánu NIVAM.

Vyúčtovanie dotácií za rok 2021 skomentoval PhDr. Peter Papšo, PhD. a Ing. Zdenka Mihaličková, vedúca oddelenia finančnej kontroly ministerstva.

Prítomné organizácie prejavili nespokojnosť s faktom, že finančné prostriedky na kalendárny rok prichádzajú až v lete. Ministerstvo si je vedomé problému a k zlepšeniu procesov nastavujú kroky, aby sa čo najskôr uzatvorili vyúčtovania, čo by mohlo pomôcť k tomu, aby organizácie mohli získať prostriedky na ďalšie obdobie skôr.

Pán Papšo uviedol dôvody, kvôli ktorým vyúčtovanie dotácií dlho trvá. Jedným z dôvodov je aj to, že takmer 70 percent vyúčtovaní mládežníckych organizácií býva s chybami, čo predlžuje vyhodnotenie, treba ich kontaktovať, čím sa proces predlžuje.

Na tomto stretnutí nás bolo približne 120 zástupcov z rôznych občianskych združení Slovenska, ktoré aktívne pracujú s deťmi a mládežou od januára do decembra. Tento, tzv. tretí sektor, vo viacerých odvetviach dopĺňa činnosť vládnych inštitúcií, alebo pracujú v oblastiach, v ktorých štát nepôsobí. Na tieto verejno-prospešné služby získavame dotáciu od ministerstva školstva, ktorá je „podhodnotená“, nepokrýva celkové náklady na činnosť a v organizáciách zostávajú skalní ľudia so srdcom hrdinu.

Myslím si, že štát potrebuje nás – neziskovky, a my potrebujeme štát. Tam, kde nedokáže pracovať s mládežou štát, tam pracujú neziskovky. Táto vzájomná potreba je prospešná pre štát, preto si myslím, že neziskovky by nemali byť zasypávané rozbujneným množstvom byrokracie, ale mal by sa nájsť vhodný kľúč na odbúranie nadbytočnosti a zefektívnenie činnosti. Neziskovky by tak mali čas na to podstatné – na uskutočnenie svojho poslania, na priamu prácu s deťmi a mládežou!

Veľmi pekne to vyjadrila na stretnutí zástupkyňa z organizácie DOMKA: „Fakt, že sa takéto stretnutie uskutočnilo vnímame veľmi pozitívne, ale bolo by treba pravidelne opakovať takéto stretnutia medzi organizáciami a štátnymi inštitúciami. Organizácie by mali mať možnosť pripomienkovať legislatívne a koncepčné úpravy. Je potrebné dať priestor organizáciám vysvetliť svoju situáciu a podmienky, ktoré nám sťažujú činnosť, pretože vychádzajú z nepoznania reality organizácií ministerstvom.“

Zo stretnutia som odchádzala so sklonenou hlavou. Chvíľu mi trvalo kým som si pripomenula koľko skvelých vecí sme dokázali pre našu mlaď uskutočniť. Napriek dotácii, ktorá prišla v júli, sme aj v prvom polroku pracovali v 50-tich kluboch na Slovensku, zorganizovali sme v marci národnú konferenciu Junior Internet AMAVET 2022, júnovú celoslovenskú súťaž Festival 4 živlov AMAVET 2022 a podobne. Každý rok v AMAVET-e realizujeme veľa dobrých aktivít a rovnako sa o to snažia aj organizácie ako je DOMKA, Rada mládeže Slovenska, Skauti, eRko, detská organizácia Fénix…

Prajem si, možno aj pod vianočný stromček, aby štát nezabudol na tých, ktorým pomáhame.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET