Žiacka súťaž plastových modelárov v Nitre

S končiacim sa školským rokom a pozvoľným uvoľňovaním spoločnosti po troch mesiacoch pandémie koronavírusu usporiadal AMAVET klub 836 Nitra 23. júna 2020 v priestoroch Centra voľného času Domino Nitra žiacku súťaž plastových modelárov. Aj keď bola účasťou nízka, zato modelmi dostatočne obohatená súťaž, sa stretla s pozitívnym hodnotením, či už zo strany žiakov, tak aj vedúcich, členov klubu a rodičov súťažiacich.

Celkom bolo do súťaže prihlásených 15 modelov a 5 súťažiacich. Víťazom v jednotlivých kategóriách sa stal každý kto sa zúčastnil. Odmenou im bolo udelenie Čestného uznania klubu, medaila klubu, pohár žiackej súťaže a vecné ceny od sponzorov, ktorým sa účastníci veľmi potešili.

Mgr. Jaroslav Vnuk, AMAVET klub 836 Nitra