Zimná klubová súťaž žiakov modelárov v Nitre

Najlepší spôsob, ako deti motivovať v ich snažení, je odmeňovanie za ich úsilie. Tento školský polrok som to ale vymyslel inak. Pravidelnú polročnú súťaž som spravil nie pred Vianocami, kedy je takýchto akcii veľa, ale na konci školského polroka. Je už po Vianociach, spomíname naň, ale napriek tomu ideme odmeňovať!

Ceny sme šili na mieru. Od začiatku roka som priebežne zisťoval, aká cena by sa komu páčila a podľa toho sme s „preccedom“ Mišom ceny objednali, zhodou náhod práve počas valného zhromaždenia AMAVET-u v Malých Bieliciach.

Tento rok mám na krúžku neobvykle veľa žiakov, až 20. Od nového školského polroka ich je 21, čo je v porovnaní s ostatnými rokmi enormne veľa a musel som ich rozdeliť na dva krúžky v týždni. Súťaž sme však spravili v utorkovom termíne pre všetkých. Bolo mi jasné, že z kapacitných dôvodov sme nemohli spraviť krúžok aj súťaž, preto som namiesto toho s rodičmi zabezpečil občerstvenie (veľká vďaka pani Šándorovej a Bravčokovej), deti sa na keksy, koláče, chrumky a limonády vrhli schuti. Tentokrát to bolo čisto formou súťaže. Zo začiatku som sa bál, či som občerstvenia nenakúpil zbytočne veľa, ale našťastie, po všetkom sa len tak zaprášilo. Na krúžku s nami dokonca boli aj niektorí rodičia.

Modely boli rozložené, žiaci nachystaní a plní očakávaní, ceny už stokrát prezreté. Každý modelár bol na tú svoju zvedavý. Ide sa na to. Porotcovia po krátkom predstavení modelov z mojej strany pomaličky vymysleli kategórie a ocenili podľa svojho najlepšieho uváženia.

A nakoniec prišlo vyhodnotenie. Verím tomu, že spokojní boli všetci zúčastnení. Zorganizovanie, hoci len takejto akcie, celkom dalo zabrať aj mne. Zadosťučinený teda môžem skonštatovať: akcia sa podarila!

Porotu na súťaži nám robili naši kolegovia z klubu: Tradične „precceda“ Mišo Mesároš (moderné lietadlá), premiéru mal Rado Sucháň (všetky lietadlá) a tradične tiež „doktor“ Anton Mizera (figúrky, technika a diorámy). Veľmi pekne im ďakujem za pomoc. Samostatne sa chcem veľmi pekne poďakovať za fotenie a dlhodobú pomoc na krúžku Jarovi Fábrymu, z ktorého sa stala v podstate stálica na utorkových krúžkoch.

Túto krátku reportáž, ale aj ďalšie informácie o činnosti nášho klubu si môžete prečítať aj na webovej stránke nášho klubu: http://www.mkzobor.sk/index.php/sk/

Peter Majerčiak, vedúci krúžku plastových modelárov MK Zobor Nitra, AMAVET klub č.836