Zimná krúžková súťaž modelárov Zobor

Vianoce sa blížili, sponzorských cien bolo v inventári požehnane, žiakov v našom krúžku plastikových modelárov bolo neobvykle veľa, a hlavne žiaci, ako všetky deti, sa nevedeli dočkať ocenenia za ich doterajšie úsilie v modelovaní. Preto som sa rozhodol, že najlepším spôsobom ako sa aspoň čiastočne zbaviť modelov z klubového inventára, bude urobiť žiacku súťaž nielen na konci školského roka, ako sme to robili doteraz, ale spravíme ju aj pred Vianocami. Nakoniec, keď sa kolegovia z klubu dozvedeli, že súťaž chystám, niekoľkí venovali do súťaže plno ďalších modelov. Inventár sa teda nakopil, a bolo rozhodnuté.

Nie každý modelár mal už nejaký model do súťaže hotový a tiež, niektorí skrátka model priniesť zabudli a tak súťažili s modelom, ktorý akurát skladali. Z trinástich žiakov, ktorých na krúžku máme, bolo päť chorých (vyčíňala chrípka), no našťastie sa našli aj takí, ktorí modely priniesli v predstihu a teda súťažili v neprítomnosti. Na krúžku, a teda aj na našej krúžkovej súťaži, bola atmosféra ako na bežnom krúžku. Bolo dosť plno – krúžku sa zúčastnili viacerí kolegovia z klubu MK Zobor, či už ako porotcovia, fotografi alebo skrátka sa prišli pozrieť a podebatovať.

Žiaci súťažili v štyroch kategóriách: Lietajúce potvory, Pozemné potvory, Figúrky potvor a ostatné potvory. Kategórie sme obsadili relatívne rovnomerne.

To, že sme mali veľa modelov a ešte k tomu sme mali aj ďalšie venované členmi klubu, umožnilo, že každý žiak odišiel nie s jedným, ale dvoma novými modelmi, diplomom a medailou. Niektorí, ktorí s cenou neboli úplne spokojní, si model dokonca mohli vymeniť za jeden z tých, ktoré sme mali nachystané pre nezúčastnených, takže s cenami boli ešte spokojnejší.

Som veľmi rád, ako sa tento rok náš krúžok rozvíja, žiakov máme viac ako ostatné roky, záujem je veľký, modelári skladajú nielen lietadlá a tanky, ale máme napríklad aj frakciu figurkárov, ktorú sme doteraz nemávali. Členov máme od necelých 6 rokov do 16.  Je medzi nimi aj majster juniorskej kategórie z medzinárodnej súťaže v Telforde (Veľká Británia). Dúfam, že sa náš krúžok, ale aj modelárstvo v našom meste pod krídlami nášho klubu bude rozvíjať aj naďalej.

Ďalšia súťaž bude určite pred koncom školského roka a už teraz sa teším na rovnakú radosť zo súťaživosti a úspechu, ktorú tieto súťaže a ceny deťom prinášajú.

Túto krátku reportáž, ale aj ďalšie informácie o činnosti nášho klubu si budete môcť prečítať aj na webovej stránke nášho klubu: http://www.mkzobor.sk/index.php/sk/.

Peter Majerčiak, vedúci krúžku plastikových modelárov MK Zobor Nitra, AMAVET klub 836