Získaj školenie od expertov v informatike

Súťaž TIC – Turing machine programming International Contest

Medzinárodná súťaž v programovaní Turingovho stroja je, ako názov napovedá, prvá medzinárodná súťaž vo výpočtovom myslení s pomocou simulátora Turingovho stroja. Organizuje ju GIUA Institute High School z Cagliari, Pisa University, FAST – Federácia vedeckých a technických asociácií z Milána a zastrešuje ju organizácia Milset Europe.

Študenti vo veku 14 až 19 rokov majú šancu sa prihlásiť na školenie v oblasti výpočtového myslenia a následne sa zúčastniť súťaže, ktorá sa bude konať v septembri 2021.

Na školenie sa môžu prihlásiť aj žiaci bez akýchkoľvek programátorských zručností. Školiť budú experti v informatike a žiaci získajú všetky základné potrebné technické znalosti k súťaži plus praktické cvičenia. Pochopia paradigmu Turingovho stroja a jeho simulátora, ktorý bude súčasťou súťaže.

Školenie bude prebiehať koncom mája, preto je potrebné prihlásiť sa čím skôr!

Neskôr bude účastníkom k dispozícii Discord server, kde môžu konzultovať so svojimi tútormi.

Ako prebehne súťaž

Prihlásiť sa môžu tímy 2 žiaci + 1 učiteľ. Počas súťaže by sa mal celý tím nachádzať v jednej miestnosti, kde budú žiaci riešiť súťažné úlohy a učiteľ zabezpečí, aby žiaci samostatne pracovali bez externej pomoci.

Súťažný tím možno prihlásiť najneskôr do 11. júna a samotná súťaž prebehne od 15. do 17. septembra 2021.

Hodnotné ceny pre víťazov:

  1. miesto 4000 €
  2. miesto 2000 €
  3. miesto 1000 €

Turingov stroj je jednoduchý výpočtový model, ktorý predstavuje základ každého počítačového programu a informatiky ako takej. Alan Turing sa pokladá za jedného zo zakladateľov informatiky a umelej inteligencie. Máte šancu naučiť sa výpočtovému mysleniu od expertov a vyhrať hodnotné ceny. Neváhajte sa prihlásiť!

Ako sa prihlásiť?

Kontaktujte AMAVET emailom na prochaska@amavet.sk. Poskytneme vám podrobnejšie informácie a umožníme vášmu tímu účasť (každá krajina má limit účastníkov).

Lukáš Procháska