Získajú raz slovenskí vedci Nobelovu cenu? Väčšina ľudí na Slovensku si myslí, že áno!

Potenciál vedcov a vedkýň na Slovensku ukazuje ocenenie ESET Science Award, ktoré otvára nominácie pre rok 2022.

Ľudia na Slovensku si myslia, že Slovensko sa raz bude pýšiť laureátom Nobelovej ceny. Podľa reprezentatívneho prieskumu, zameraného na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku, ktorý pre ocenenie ESET Science Award zrealizovala agentúra 2muse, si to myslí 59 % opýtaných. Rovnaký názor zdieľa aj časť vedeckej komunity. Potenciál vedcov a vedkýň na Slovensku každoročne prezentuje verejnosti ocenenie ESET Science Award, ktorého nominácie sú otvorené do 4. mája 2022 na webovej stránke www.esetscienceaward.sk

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award vstupuje do svojho 4. ročníka. Aj tento rok otvára  tri kategórie – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Laureátov vo vedeckých kategóriách vyberie medzinárodná komisia, ktorú vedie nositeľ Nobelovej ceny. V októbri 2022 spoznáme trojicu výnimočných osobností, ktoré vedu a vzdelávanie na Slovensku posúvajú na svetovú úroveň.

Nobelovka pre Slovensko?

Podľa reprezentatívneho prieskumu vnímania vedy a vedcov na Slovensku, ktorý každoročne iniciuje ocenenie ESET Science Award, si 59 % ľudí myslí, že slovenský vedec alebo vedkyňa získa Nobelovu cenu za vedecký objav. A to najskôr za objav v oblasti medicíny (25 %), technológií (11 %), či fyziky (7 %). Tento názor podporujú aj oslovení vedci a vedkyne. Podľa laureáta ocenenia ESET Science Award profesora Jána Duszu z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., je silným predpokladom medzinárodná spolupráca. „Myslím, že najväčšiu šancu majú naši vedci, ktorí pracujú v špičkových zahraničných ústavoch alebo vedci pracujúci na Slovensku v silnej zahraničnej spolupráci a zaoberajú sa aktuálnou témou. Na to, aby slovenská veda mala vo viacerých oblastiach medzinárodnú úroveň, však potrebuje silnejšiu podporu cez štátny rozpočet. Skvalitňovaniu vedy tiež pomáhajú iniciatívy súkromných firiem, presne ako ocenenie ESET Science Award,“ vysvetľuje Ján Dusza

Podľa Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a prvého laureáta ESET Science Award sú slovenskí vedci kvalitní, v zahraničí sa nestratia a mnohí už pracujú na prestížnych pracoviskách.Slovenskí vedci majú potenciál získať Nobelovu cenu. Na to, aby toto ocenenie získal vedec pracujúci na Slovensku, je potrebné systematicky podporovať kvalitný výskum,“ hovorí Ján Tkáč.

Z prieskumu tiež vyplýva, že rovnaké percento ľudí (59 %) si myslí, že výsledky slovenskej vedy dosahujú kvalitu svetovej vedy.Minulý rok som mala možnosť spoznať prácu slovenských vedcov. Príjemne ma prekvapilo, že vedci na Slovensku patria k najlepším na svete. Myslím, že ocenenie ESET Science Award správnym spôsobom podporuje a prezentuje výsledky práce výnimočných osobností,“ hodnotí britská biologička Fiona Watt, ktorá bola v roku 2021 členkou medzinárodnej komisie ocenenia.  

Pre verejnosť sú však výsledky vedeckej obce na Slovensku málo známe. Takýto názor zdieľa 51 % opýtaných. Aj preto vzniklo pred 4 rokmi ocenenie ESET Science Award, ktorého cieľom je prezentovať prácu výnimočných vedcov a vedkýň na Slovensku. „Pre rozvoj vedy v akejkoľvek krajine je dôležitá verejná podpora. Aj v krajinách, ktoré sú úspešné v získavaní Nobelových cien, platí, že veda v živote ich spoločnosti má dôležitú úlohu. My v Slovenskej akadémii vied máme viacero projektov, ktoré vedu popularizujú. Je však dôležité, aby dôvera vo vedu narástla naprieč celou spoločnosťou,“  vysvetľuje Pavol Šajgalík predseda Slovenskej akadémie vied.

Informácie o prieskume:

Kvantitatívny prieskum realizovala prieskumná agentúra 2muse cez online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 008 respondentov. Zber údajov prebehol 15. – 18. októbra 2021. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Zdroj: Michaela Lukovičová, Paulína Böhmerová, ESET