Zlatá Erika Halčáková o svojich skúsenostiach na medzinárodnej súťaži v USA

Erika Halčáková, úspešná finalistka na celoslovenskom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT), postúpila na Medzinárodnú súťaž Genius Olympiad Art&Science do New Yorku, ktorej konanie bolo naplánované v tomto roku 2022 v máji. Súčasne v tomto roku úspešne zvládla aj maturitný ročník na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. Na medzinárodnej súťaži získala vo svojej kategórii zlatú medailu! Aké skúsenosti si odniesla?

Už ako malú ma zaujímal okolitý svet. Začala som ho objavovať spolu s mojou mamkou a zároveň učiteľkou biológie Mgr. Luciou Halčákovou. Práve ona bola tou, ktorá ma zobrala na prvé súťaže, ako napríklad  Hliadka mladých záchranárov, Mladý záchranár civilnej ochrany, a taktiež som za jej pomoci vypracovala môj prvý „výskumný projekt“ s názvom „Buriny v monokultúre jačmeňa“, ktorý som prezentovala na biologickej olympiáde a podarilo sa mi vyhrať prvé miesto.

Neskôr sa mi venovala pani učiteľka RNDr. Miriam Feretová, využívajúca každú možnosť prihlásiť ma na akúkoľvek súťaž. Okrem Genetiky na kolesách, SOČ a Festivalu vody som sa zúčastnila aj Festivalu vedy a techniky AMAVET. Netušila som, čo všetko ma ešte len čaká po vybratí si témy – Prírodné spôsoby zlepšenia kvality vlasov. Po dvoch rokoch neustáleho robenia pokusov, konzultovania s odborníkmi a vnútorného sebazapierania, som na online krajskom kole FVAT postúpila na Celoslovenské finále do Bratislavy. Spolu s touto výhrou som dostala aj cenu Dekana prírodovedeckej fakulty UPJŠ, čo znamená automatické prijatie na akýkoľvek odbor na PF UPJŠ v Košiciach. Na celoslovenskom finále som dostala podobnú cenu Dekana prírodovedeckej fakulty UK, čo opäť znamenalo automatické prijatie na akýkoľvek odbor na PF UK v Bratislave. Keď pri vyhlasovaní výsledkov celoslovenského finále FVAT 2021 vyslovili znova moje meno, ani som nedýchala. Postúpila som na Medzinárodnú súťaž Genius Olympiad Art&Science do New Yorku.

 Žiaľ súťaž GENIUS OLYMPIAD prebiehala online, aká bola Tvoja príprava na súťaž?

To, že súťaž mala prebehnúť online, sme sa dozvedeli mesiac a pol pred odletom. Keďže súťaž nie je hradená Ministerstvom školstva, bolo nevyhnuté hľadať sponzorov, žiadať o granty, písať motivačné listy a rôzne žiadosti. Po schválení 1500 eur z Nadácie Tatrabanky sme sa dozvedeli, že súťaž sa koná online. To znamenalo, že namiesto toho, aby som sa chystala na opakovanie učiva, pretože sa mi blížil akademický týždeň, som  si musela pripraviť obhajobu môjho projektu v anglickom jazyku, urobiť dokonalú prezentáciu, nahrať a upraviť video. Bolo to časovo veľmi náročné, ale pani učiteľka ma stále povzbudzovala a snažila sa mi pomôcť.

V čom vidíš rozdiel medzi finále FVAT a online Genius Olympiad?

Pocity z finále FVAT a Genius Olympiad sa nedajú porovnať.

FVAT bolo síce celoštátne kolo, ale atmosféra bola neopísateľná. Každý z nás obetoval svoj voľný čas, aby sa dostatočne pripravil a čo najlepšie odprezentoval svoju prácu. Po zaznení našich mien sme si užili potlesk ostatných súťažiacich, ktorí sa tešili spolu s nami. Hlasný tlkot srdca nás sprevádzal k pódiu, kde sme si prevzali naše diplomy.

Online vyhodnotenie z New Yorku prebiehalo počas soboty. Zapli sme si online prenos ceremónie a pozerali dvojhodinové video, počas ktorého som si aj zdriemla… Vyhlásili najprv bronzové miesta, potom strieborné. Potom sme to už chceli vypnúť, no pri vyhlásení zlatých medailí zaznelo moje meno. Nikto nechápal, čo sa stalo. No ja osobne som to nijak neprežívala. Myslím, že tento úspech by mi viac utkvel v pamäti, ak by bol v prezenčnej forme v New Yorku. 

Ako sa pozeráš na túto skúsenosť?

Potvrdila mi, aké dôležité je nevzdávať sa, veriť si. Nezahodiť všetko po prvom neúspechu. Naučila som sa sama vystupovať, obhájiť si svoje argumenty, svoje zistenia a výsledky výskumu. Napísať odbornú prácu v rodnom aj v anglickom jazyku.  Navyše verím, že pri budúcom písaní bakalárskej alebo diplomovej práce nebudem mať problém!

S kým si konzultovala prípravu na súťaž? Čo všetko si pripravovala? Kto Ti pomáhal?

Moju prácu som konzultovala samozrejme s pani učiteľkou RNDr. Miriam Feretovou. Celé dva roky som pravidelne posielala svoje zistenia Doc. MVDr. Branislavovi Peťkovi, Dr.Sc z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorému ďakujem aj  za odborné konzultácie pri písaní práce. Bc. Adrián Mokriš, trichológ, mi pomohol vyhodnotiť mikroskopické snímky vlasov, za čo mu patrí veľká vďaka. Bez jeho pomoci by sa náš projekt nedal zrealizovať.

Bola si v kontaktne s nejakými zahraničnými účastníkmi?

Žiaľ, nebola som.

Zaujal Ťa nejaký zahraničný projekt?

Na medzinárodnej súťaži som nemala možnosť vidieť žiaden projekt. Každý z nás prezentoval projekt sám.

Dostala si spätnú väzbu na svoj projekt? Napríklad od komisie, súťažiacich, verejnosti…?

Na celoštátnom finále FVAT v Bratislave som dostala spätnú väzbu od piatich porotcov zvlášť. Vedela som, na čo mám nabudúce dávať pozor, či už pri výskume alebo samotnom prezentovaní. Z medzinárodnej súťaže v New Yorku som nedostala žiadnu spätnú väzbu, čo mňa osobne celkom mrzí. Nepoznám, žiaden ich názor ani kritiku, ktorej by som nabudúce mohla predísť, poučiť sa a posunúť sa na vyššiu úroveň.

Zhováral sa Mgr. Dávid Richter