Zlepšenie študijných výsledkov

V septembrovom AMAVET eRevue sme vás informovali o spustení projektu  „Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností“.

Projekt je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Ide o prípravu projektovej prezentácie a výrobu posterov s prezentáciou – príklad získavania vzdelania s dôrazom na získavanie ďalších kompetencií. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií. Žiak vo vedátorských projektoch nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery, ktoré prezentuje na posteroch/ paneloch. Práca na projekte vedie mladých ľudí k tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci.

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa ako lektor. Kurzy budú realizované nasledovne:

Názov: Kurz Tvorba vedátorských projektov

Trvanie: počas školského roka do novembra 2023.

Rozsah: 110 hod.

Predpokladaná intenzita: 1 h/týždenne, spolu 110 týždňov

Miesto realizácie: projekt bude realizovaný na území Slovenskej republiky. Miestom realizácie projektu je Nitriansky, Košický, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Banskobystrický a Žilinský kraj.

Cieľová skupina: žiaci základných, stredných škôl a gymnázií.

Realizátori kurzov: učitelia základných, stredných škôl a gymnázií.

Viac na: https://www.amavet.sk/zaciname-skolsky-rok-s-projektom/