ZMOS a Asociácia pre mládež, vedu a techniku budú spolupracovať

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik a riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Gabriela Kukolová podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci 20. novembra 2023 v Bratislave.

„Tretie tisícročie je tisícročím digitálnej revolúcie, z čoho vyplýva čoraz väčšia potreba osvojenia si vedomosti i zručnosti aj v takých oblastiach, akými sú veda, výskum a technika. Tieto znalosti môžu deťom a mládeži v budúcnosti pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce a zároveň môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť kvalitu rastu životnej úrovne širokej občianskej spoločnosti,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Doplnil, že stojíme na prahu ďalších technologických revolúcií, ktoré zásadne zmenia spôsob akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. 

ZMOS podpisom Memoranda o spolupráci deklaruje záujem podporovať neformálne vzdelávanie a aktivity organizované občianskym združením AMAVET, a to prostredníctvom podpory klubovej činnosti v regiónoch a súťaží AMAVET, ako sú Festival vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, súťažná konferencia Junior Internet AMAVET, robotická súťaž RoboRAVE, ako aj podporovať účasť talentovaných žiakov miestnych škôl v táboroch AMAVET-u „Zvedaví vedci“.

AMAVET, ako líder v neformálnom vzdelávaní na Slovensku a Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor, bude o týchto aktivitách a úspechoch detí a mládeže z regiónov jednotlivých členov ZMOS informovať na svojich webových stránkach, sociálnych sieťach a v elektronickom časopise AMAVET Revue a zdôrazňovať podporu ZMOS pri realizácii aktivít AMAVET.

(zdroj: ZMOS)