Zostrih najlepších momentov zo súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET 2024

Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2024 oslavovala svoj 19. ročník, ktorý sa konal 12. – 13. apríla 2024 na FIIT STU v Bratislave. Tento rok priniesol množstvo inšpiratívnych a inovatívnych projektov od talentovaných mladých ľudí. Súťaž bola plná napätia, kreativity a nadšenia, ktoré sprevádzali všetkých účastníkov.

Gratulujeme všetkým víťazom, ktorí dosiahli ocenenie. V skutočnosti sú všetci účastníci víťazmi, pretože sa prepracovali až do samotného finále. Snaha súťažiacich a ich odhodlanie sú obdivuhodné a veríme, že ich budú sprevádzať aj naďalej.

Veľká vďaka patrí všetkým partnerom, dobrovoľníkom a odbornej hodnotiacej komisii, ktorí prispeli k tomu, že podujatie prebehlo vo veľmi pozitívnom duchu. Ich podpora a práca sú neoceniteľné.

Zostrih z podujatia nájdete na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=xKqILsxdT0A

Tešíme sa na jubilejný 20. ročník, ktorého registrácia sa otvorí na začiatku januára 2025. Veríme, že opäť uvidíme množstvo inovatívnych projektov a talentovaných mladých ľudí. Vidíme sa budúci rok!

Barbora Cíchová