Zvedaví vedci, radi Vás privítame!

Si kreatívny a rád pracuješ v tíme? Chceš sa naučiť hravé a náučné prírodovedné pokusy? Pridaj sa do nášho tímu Zvedavých vedcov! Milí pedagógovia, máte na vašej škole takýchto žiakov?

Sekretariát AMAVET-u už šiesty rok realizuje vzdelávanie animačného programu Zvedaví vedci, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu aj športu SR a absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Toto školenie pozostáva z tvorivých aktivít, pokusov, hier, či kurze prvej pomoci a aj z práce s deťmi. Je to niekoľko desiatok hodín zábavy, spolupráce a bádania.

Prihlásiť sa môžu mladí ľudia od 16 rokov vyplnením tohto krátkeho formulára http://bit.ly/2Qul1kz . Následne zašleme podrobné informácie a program školenia. Školenie sa uskutoční v Bratislave, na sekretariáte AMAVET-u, Hagarova 4 v termíne 28. – 29. 7. 2020. Súčasťou školenia je následne účasť na praktickej časti v dennom tábore počas augusta.

Program školenia bude realizovaný s ohľadom na aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia.

Šikovných absolventov radi privítame na našich podujatiach – napríklad počas Medzinárodného dňa detí, v denných táboroch či letných táboroch v Chorvátsku.

Tešíme sa, že ťa spoznáme a ty spoznáš nás.

Lektori animačného programu Zvedaví vedci AMAVET, Dávid Richter a Lukáš Procháska