2 % k dobru.

Identifikačné údaje:

Názov: Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Sídlo: Hagarova 4, 831 52 Bratislava – Rača

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00684040

IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754, Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

Ak stále nie ste rozhodnutí komu venujete túto malú, ale podstatnú časť z daní, tak použite tieto identifikačné údaje k dobru. Vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec. Viac o našej činnosti nájdete v článku: https://www.amavet.sk/perpetuum-amavet-2-k-dobru/

Všetky dôležité tlačivá aj na stiahnutie nájdete na stránke amavet.sk https://www.amavet.sk/podporte-nas/. Okrem tlačív sú na stránke rozdelené inštrukcie pre rôzne kategórie:

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie. Postup:

 • Fyzické osoby majú možnosť poukázať 2 % (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby, v minimálnej výške 3 € v prospech jedného prijímateľa.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u (uvedené vyššie).
 • Potom tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania, zvyčajne do 31. marca 2020.

Na stiahnutie daňové priznanie pre fyzické osoby typu A a B.

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Postup:

 • Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 • Vypíšte predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE a dopíšte tam svoje údaje spolu s vypočítanou sumou.
 • Doručte obe tlačivá, resp. daňové priznanie na daňový úrad do 30.4.2020.

Na stiahnutie vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby. Postup:

 • Právnické osoby majú možnosť poukázať 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, v minimálnej výške 8 € jednému alebo viacerým prijímateľom.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u
 • Potom tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania, zvyčajne do 31. marca 2020.

Na stiahnutie daňové priznanie pre právnické osoby.

 

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Postup:

 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste minulý rok pracovali ako dobrovoľník.
 • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.

Na stiahnutie tlačivo potvrdenia pre AMAVET kluby a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Ak chcete aby vám potvrdenie vystavil AMAVET, stiahnite si tlačivo Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a vyplňte – svoje údaje, počet hodín a zašlite na vaculciakova@amavet.sk alebo amavet@amavet.sk. My vám podpísané potvrdenie zašleme späť.