Digitalizujeme dlhodobé skúsenosti AMAVET-u

Počas pandemickej situácie prenos informácií online formou nabral na obrátkach a ukázal nám, že do online priestoru sa zmestí múdrosť i nadobudnuté skúsenosti, ktoré môžeme odovzdávať aj takouto formou iným. AMAVET v rámci svojej 30-ročnej pôsobnosti disponuje bohatými skúsenosťami, ale ešte väčším počtom dobrovoľníkov, pedagógov, ktorí tieto dlhodobé skúsenosti môžu ponúknuť svojim kolegom po celom Slovensku.

Zákazy podujatí, zákaz pravidelnej krúžkovej činnosti a dištančné vzdelávanie nás prinútili robiť veci inak. Najvýznamnejšie podujatia sa presunuli do online podoby, zozbieraný materiál a dáta sa pretavili na publikácie, avšak pravidelnú prácu s mládežou efektívne nahradiť dištančnou formou ide len ťažko. Učiteľky a učitelia, ktorí aktívne pracujú s deťmi síce svoju prácu vykonávajú pravidelne, ale stále viac hľadajú podporu. Neutíchajúcu potrebu posúvať skúsenosti smerom von mali vedúce AMAVET klubov 959 a 966, Anna Kravárová a Jana Šošovičková, ktoré zorganizovali stretnutie vedúcich AMAVET klubov k webinárom pre učiteľov. Na stretnutí, okrem vzájomnej podpory aktívnych učiteľov, padlo mnoho dobrých impulzov, ktoré posunuli nápad s webinármi ďalej.

Nápad sa prvýkrát zhmotnil v stredu 2. 12. 2020 s Jankou.  Učiteľka a lektora Jana Šošovičková sa zaoberá formálnym vzdelávaním ako učiteľka na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici a neformálnym vzdelávaním v občianskom združení Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET), kde pôsobí ako vedúca klubu. Janka študovala na MTF STU materiálové inžinierstvo, viac ako 15 rokov sa venovala materiálovému výskumu v priemyselnej sfére a učila externe na MTF STU. Návrat na základnú školu bol pre ňu silným impulzom pre úvahy o tom, ako by mohlo vyzerať vzdelávanie v 21. storočí. Predstavila webinár na tému „Veda naživo – od krúžkovej činnosti k voliteľnému predmetu“, kde odprezentovala praktické rady a návody:

Ako v školách realizovať bádateľské a projektové vzdelávanie.

Ako zapájať žiakov do prírodovedných súťaží.

Ako žiakov motivovať k práci na sebe a pozvať ich do spoluvytvárania vzdelávacieho obsahu.

Účasť na prvom webinári bola veľká, približne 100 učiteľov zo Slovenska sledovalo Jankinu prácu a dlhodobé skúsenosti s prácou s deťmi, ktoré zhmotnila v online webinári pre učiteľov. Webinár je dostupný na YouTube:

S webinármi chceme pokračovať ďalej. Ďalšiu stredu, 9. decembra, svoju činnosť predstaví Janka Šišková s témou „Veda už na 1. stupni ZŠ“. Odpovie na nevypovedané otázky: Ako žiakov motivovať k experimentom vo všetkých predmetoch na 1. stupni ZŠ, ako zapájať žiakov do mimoškolskej činnosti a mnohé iné. Prihlásiť na podujatie sa môžete do 8. decembra, do 12:00 h na tomto linku.

Posledný, tretí webinár v tomto roku, sa bude venovať informačným technológiám. V utorok 15. decembra o 18:00 h Dávid Richter a Alexander Valach budú hovoriť o súťaži JUNIOR INTERNET. Poskytnú tipy, kam môžu učitelia posunúť šikovných žiakov v oblasti informatiky a informačných technológií. Link na registráciu pripojenia nájdete na našom Facebooku.

Určite plánujeme pokračovať s webinármi aj v roku 2021, hneď v januári. Sledujte náš Facebook, kde nájdete aktuálne informácie.

Množstvo negatívnych informácií okolo nás v dôsledku pandemickej situácie nám vo veľkej miere berie energiu a ovplyvňuje naše konanie. Dôležité je hľadať to, čo nám zlepší náladu a dodá energiu. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Osobné stretávanie medzi dobrovoľníkmi, učiteľmi, lektormi bolo v rámci Slovenska z hľadiska času náročné. Dnes si však môže každý z nich vyčleniť napríklad len hodinu času a nasávať informácie z domu. Predpokladáme, že sa k nám pridá nielen veľa divákov, ale aj aktívnych učiteľov, lektorov, dobrovoľníkov, ktorí chcú svoje doterajšie skúsenosti posunúť svojim kolegom v online forme.

Denisa Vaculčiaková